Foto / Svečana tribina Jezični ISO kod za Kajkavski književni jezik

kajkavijana

"Fala vsem kaj ste svojim dolaskom zveličili ov velki događaj za Kajkavski jezik i kulturnu baštinu Hrvatske!"...

Bila je to prava kajkavska renesansa, ili bar početek, jer su verjatno po 1. put vse glavne kajkavske udruge bile zastupljene na jenom mestu v Zagrebu, te zainteresirani za kulturu i kajkavski, kulturni stvaratelji, vučitelji/ce i jezikoslovci - i to z vseh krajov kajkavske regije!

Takov interes nam je osebujno (posebno) dragi, a verjemo i vsem tribino-delnikom (sudjelovateljima na tribini)! Jako nam je drago i kaj smo vuspeli spojiti generacije štere su se indirektno vučile ili poznavale Kajkavskoga književnoga jezika kak gđa Nada Klašterka, s mladem šteri ga stoprav odkrivlju kak dela svojega identiteta i važnoga kulturnoga nositelja. + Kajkavci pak znaju da je Kajkavski (hrvatski) jezik a nie dijalekt! + Isto tak važno je da je do javnosti dohajala i dalje dohaja činjenica da je Kajkavski jezik! + ISO jezični kod “kjv” omogučuje daljnju i jakšu prisutnost Kajkavskoga književnoga v virtualnom prestoru kak na Wikipediji, ter njegvu vekšu poznanost, od čega profitira i cela Hrvatska. + Kajkavski dijalekti se temelje na i povezani su s Kajkavskem književnem jezikom jer koriste rieči i izraze z njega. + Kajkavski književni jezik je s ISO jezičnim kodom postal de facto internacionalni standard (jeden od vnogih) + Kajkavski književni jezik je morti najvažneše nematerijalno kulturno naslijeđe Kajkavcov, a prek knjigi v Nacionalnim evropskim bibliotekami te njegvoga utjecaja i zvun Hrvatske čez povijest, je i važna europska baština Hrvatske.