Savjet mladih Grada Novog Marofa

savjetmladihNM

Komisija za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Novog Marofa objavila je 8. rujna 2015. godine JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH GRADA NOVOG MAROFA I NJIHOVE ZAMJENIKE...

Savjet mladih Grada Novog Marofa kao savjetodavno tijelo Grada Novog Marofa osniva se u cilju sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u Gradu Novom Marofu.

Pozivaju se zainteresirani da detaljnije informacije o ovom pozivu, kao i potrebne obrasce, pročitaju i preuzmu na službenim stranicama Grada na linku: http://novi-marof.hr/index.php?content=Savjet_mladih_Grada_Novog_Marofa