Provedena Prostoripacija!

prostorifikacija2022017

U subotu, 18. veljače, Platforma za Društveni centar Čakovec organizirala je cjelodnevnu manifestaciju pod nazivom Prostoripacija!...

Manifestacija je u čakovečkoj zgradi Scheier okupila dvadesetak lokalnih umjetnika, kulturnih i društvenih aktivista, te više od stotinu sudionika/ica.

Program je uključivao niz prezentacija, predavanja i drugih aktivnosti: izložbu fotografija koja problematizira korištenje javnih prostora u Međimurju, otvoreni atelje četvero mladih međimurskih likovnih umjetnika, promociju važnosti učenja kroz igru i inkluziju djece s teškoćama u razvoju u aktivnosti u zajednici, književni susret i razmjenu knjigu/stripova/fanzina te besplatno fotografiranje za sve posjetitelje.

prostorifikacijaCilj manifestacije je bio otvoriti prostor za dijalog o javnim prostorima, potrebama, mogućnostima (su)upravljanja javnim prostorima u zajednici te programima koje bi takvi prostori trebali producirati i prezentirati lokalnoj zajednici i šire. Naime, Platforma već dvije godine aktivno radi na zagovaranju uspostave društveno-kulturnog centra u Čakovcu, s ciljem oživljavanja javnih prostora koji su godinama nedovoljno iskorišteni, samim time i nedovoljno dobro upravljani, prvenstveno kroz organizaciju različitih društveno-kulturnih sadržaja.
Program se održao uz finanacijsku potporu Zaklade Kultura nova čiji su predstavnici u sklopu manifestacije proveli i savjetovanje s lokalnom zajednicom na temu sudioničkog upravljanja u kulturi kao dio projekta "Pristupi sudioničkom upravljanju u kulturi" koji podržava UNESCO-v Međunarodni fond za kulturnu raznolikost.
Podršku manifestaciji dali su i sponzori ACT Printlab d.o.o. i Tiskara Printex te Caffe bar Stari hrast i međimurska craft pivovara Lepi dečki.

Nastavno na ovaj događaj, Plarforma će u ožujku i travnju organizirati nekoliko otvorenih radionica i sastanaka s lokalnom zajednicom, korisnicima društveno-kulturnih programa i lokalnim vlastima. Izradit će se prostorno-programska analiza i polilokacijski model društveno-kulturnog centra, prvenstveno za zgradu Scheier, za koju je i kroz ovu manifestaciju posvjedočeno da se njome ne upravlja kvalitetno, s jasnom strategijom, na sustavan način. Aktivnosti bi trebale voditi uspostavi civilno-javnog partnerstva i osnivanju ustanove za suupravljanje tim i drugim javnim prostornim resursima.
Više informacija o aktivnostima, možete pratiti na  web stranici (www.drustvenicentar.hr) i Facebook profilu (https://www.facebook.com/DrustveniCentarCakovec) Platforme.