Projektima i manifestacijama 557.000,00 kuna

tzkkz2872017

Turističko vijeće HTZ-a odobrilo je projektima i manifestacijama na području Koprivničko-križevačke županije ukupno 557.000,00 kuna... 

Za potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima, projektima turističkih zajednica KKŽ odobreno je ukupno 222.000,00 kuna. Od navedenog iznosa Turističkoj zajednici Koprivničko – križevačke županije odobreno je 46.500,00 kuna i to za projekt Okusi hrvatske tradicije – Okusi Podravine i Prigorja 40.000,00 kn, za turističku - smeđu signalizaciju 2.800,00 kuna te za izradu web stranice 3.700,00 kuna.

Također su odobrene i potpore događanjima te je manifestacijama u KKŽ dodijeljeno ukupno 335.000,00 kuna, od čega je za manifestaciju TZ KKŽ – Country vikend namijenjeno 15.000,00 kuna.

Detaljnije informacije o odobrenim potporama možete pronaći na sljedećim linkovima: http://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/potpore-hrvatske-turisticke zajednice/2017/potpore-turistickim-zajednicama-na-turisticki-nerazvijenim-podrucjima

http://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/potpore-hrvatske-turisticke-zajednice/2017/potpore-dogadanjima