Projekt „Podrška ravnopravnosti spolova“

verica295

U okviru twinning projekta „Podrška ravnopravnosti spolova“, kojega provode Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH i Finski Institut za zdravstvo i socijalnu skrb, održan je radni sastanak na kojemu je sudjelovala predsjednica Županijske skupštine, ujedno i predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Verica Rupčić...

Na sastanku je uz upoznavanje s finskim partnerima, raspravljano o ciljevima projekta i stvaranju preduvjeta za razvoj rodno osjetljivih javnih politika kroz osnaživanje, umrežavanje i edukaciju županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova. Predsjednica Rupčić je sudionice upoznala s radom i postignućima županijskog Povjerenstva s naglaskom na jedinstvene projekte i suradnju s udrugama civilnog društva, humanitarne aktivnosti te na Festival žena iz ruralnih područja. Uz razmjenu iskustava i primjera dobre prakse, ukazano je i na poteškoće u provedbi zadaća koje su uvrštene u opis poslova županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova, iznalaženje adekvatnih odgovora na potrebe povjerenstava te uspostavljanje čvršće suradnje s ciljem podrške njihovom radu.

Jedna od planiranih aktivnosti u sklopu projekta je i edukacija, koju će provesti finski stručnjaci/kinje u zadnjem kvartalu 2016. godine na osnovu realnih potreba polaznika/ca te će se tiskati i praktični priručnik.

Tekst i foto: Povjerenstvo za ravnopravnost spolova