Prijave poreza na dohodak do 2. ožujka

obrazac doh

Ako još niste podnijeli Prijavu poreza na dohodak za 2014. godinu, možete to učiniti do 2. ožujka...

Porezna uprava je na svojim mrežnim stranicama objavila radno vrijeme za sve porezne obveznike koji su obvezni ili žele predati prijavu poreza na dohodak za 2014. godinu:

Ispostave Porezne uprave zaprimat će prijave:

27.veljače 2015. (petak) do 19,00 sati,
28. veljače 2015. (subota) do 15,00 sati,
02. ožujka 2015. (ponedjeljak) do 19,00 sati.