Prijava poreza na dohodak za 2014. godinu

obrazac doh

Prijava poreza na dohodak za 2014. godinu podnosi se do 2. ožujka 2015. godine...

U nastavku možete preuzeti obrazac DOH,  te uputu o sastavljanju i podnošenju godišnje porezne prijave obveznika poreza na dohodak i obračunavanje godišnjeg poreza na dohodak za 2014. godinu, te stope prireza gradova i općina u 2014. godini koje je Porezna uprava objavila na svojoj službenoj stranici.

Obrazac DOH

Uputa o sastavljanju i podnošenju godišnje prijave poreza na dohodak za 2014. godinu

Stope prireza gradova i općina u 2014. godini

Autor: http://kajje.in/