Predstavljen projekt Heureka

heureka

U Županijskoj palači u Varaždinu održano je predstavljanje projekta Heureka u organizaciji Gospodarske škole Varaždin, a u sklopu poziva za dodjelu bespovratnih EU sredstava Promocija kvalitete i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja na srednjoškolskoj razini....

Nositelj ovog projekta je Gospodarska škola Varaždin, a partneri na projektu su Fakultet organizacija i informatike, I. Gimnazija Split i Hotelijersko- turistička škola Zagreb. Vrijednost samog projekta je preko milijun i 169 tisuća kuna. Također, ovaj projekt najbolje je ocijenjeni projekt u cijeloj državi.

Cilj samog projekta zapravo je razvoj kurikuluma tri fakultativna predmeta iz informatike te interdisciplinarnih predmeta matematike s informatikom i geografije s informatikom sa svrhom povećanja interesa učenika za STEM (znanost, tehnologija, inženijerstvo, matematika) i ICT područje. Osim toga, cilj projekta jest i poboljšanje uspjeha učenika na maturi te u konačnici i povećanje broja upisa na STEM i ICT studije koje su dokazane kao lako zapošljive skupine. Ciljne skupine ovog projekta svakako su učenici i nastavnici.

Zamjenik župana Varaždinske županije Alen Kišić tom je prilikom pohvalio inicijativu i uspjeh, prvenstveno Gospodarske škole, a zatim i njenih partnera u projektu. – Za ovakve projekte osposobili smo ravnatelje škola i ljude koji rade na projektima u školama, a da nam ide i više nego dobro dokazuje da su sve naše škole u prošloj godini dobile projekte u vrijednosti iznad 20 milijuna kuna, a to su sve sredstva koja iznimno unaprjeđuju sustav obrazovanja – naglasio je zamjenik Alen Kišić.

Ovaj projekt zapravo pridonosi rješavanju navedenih problema u obrazovanju tako što će nastavnici na početku biti educirani u području izrade kurikuluma i u području definiranja ishoda učenja te u korištenju alata za e- učenje i adekvatnih softvera. Nadalje, projektom će se također kreirati kurikulumi interdisciplinarnih fakultativnih predmeta matematike i geografije u kojima će se integrirati sadržaji tih predmeta s informatikom. Također, kreirati će se kurikulum fakultativnog predmeta informatike koji će uvažiti prethodno navedena istraživanja i temeljiti sadržaj kurikuluma na savladavanju programskih jezika. Za izvođenje predmeta izradit će se i nastavnički priručnici te nastavni materijali za učenike u sustavu za e-učenje. Također će se osigurati potporni mehanizmi za učenike u nepovoljnom položaju. Svi fakultativni predmeti temeljiti će se na ishodima učenja, a između ostalog škole će biti opremljene za izvođenje spomenute nastave.

Ovaj projekt je veoma važan jer će učenici početi učiti konkretne stvari koje mogu primijeniti u životu, te da mnogo stvari znaju sami kreirati, kako bi u konačnici bili sposobniji i inovativniji.

Provedbene aktivnosti projekta predviđaju se do listopada 2016. godine.

Spomenimo, Gospodarska škola dosad je sudjelovala u osam projekata EU, a ukupno je u njih pet bila nositeljica. Ukupna vrijednost svih spomenutih projekata je preko milijun i 200 tisuća eura.

Predstavljanju projekta nazočili su pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport mr.sc. Miroslav Huđek, predstavnica Ministarstva znanosti i obrazovanja, predstavnici Fakulteta organizacije i informatike Varaždin Nina Begičević Redžep i Goran Hajdin, ravnateljica Gospodarske škole Varaždin Katica Kalogjera Novak, ravnatelj I. Gimnazije Split Marijan Puljiz te ravnateljica Hotelijersko-turističke škole Zagreb Marija Rašan Križanac.