Predstavljen nacrt „Strategije turističkog razvoja Zagrebačke županije“

strategijazg

Institut za turizam izradio je nacrt „Strategije turističkog razvoja Zagrebačke županije“, koncepcijski okvir za djelovanje svih interesnih skupina s područja turizma...

Njime se, uz ostalo, definiraju ciljevi i razvojna vizija turizma, prostorni koncept razvoja, komunikacijske aktivnosti i brend koncept, kao i predlaganje ideja za razvoj novih turističkih proizvoda.
Nacrt Strategije prezentiran je predstavnicima gradova i općina, koji do kraja veljače trebaju dostaviti primjedbe i prijedloge na njezin sadržaj.
Blizina Zagreba, tradicija i razvijen turistički, odnosno izletnički lanac vrijednosti, te bogat, raznolik i zanimljiv ruralni prostor ključni su faktori uspjeha turizma na prostoru Zagrebačke županije.

Među ciljevima Strategije navodi se povećanje konkurentske sposobnosti turističkog sektora, odnosno povećanje prosječne potrošnje, zatim povećanje izletničke i stacionarne potražnje po godišnjoj stopi od 5 posto te povećanje udjela posjetitelja Zagreba koji posjećuju i Zagrebačku županiju na 20 posto. Da bi se to ostvarilo, rekao je Neven Ivandić, jedan od izrađivača Strategije, treba uspostaviti efikasni destinacijski menadžment, širiti destinacijski lanac vrijednosti i povećati tržišnu prepoznatljivost županije. „Turizam Zagrebačke županije nije turizam noćenja, već turizam potrošnje gostiju. Kada govorimo o turizmu na ovom području ni u kojem slučaju ne smijemo gledati samo klasični smještaj i klasično ugostiteljstvo, nego širi segment svih gospodarskih subjekata koji pružaju usluge turistima. Nema turizma bez sitnog veza, bez povezivanja“.

Izvor: http://www.zagrebacka-zupanija.hr/