Predstavljen Enogastro vodič Podravine i Prigorja 2017.

kckzz255

Koprivničko-križevačka županija i županijska Zajednica udruga vinogradara, vinara i voćara glavni su partneri na projektu Enogastro vodič Podravine i Prigorja 2017., koji je u srijedu 24. svibnja predstavljen u vinariji Grudić...

Projekt je vrijedan 200 tisuća kuna, a podijeljen je u tri faze: prva je izdavanje brošure u dva oblika – Enogastro vodič Podravina i Prigorje te Enogastro vodič Podravina, druga faza je web izdanje, a treća snimanje turističkog filma o enološkoj i gastronomskoj ponudi Županije u rujnu ove godine. U brošuri, odnosno Vodiču predstavljeno je dvadesetak vinarija i desetak obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, ali je ostavljena i mogućnost nadopuna ovisno o interesu.

Osim Županije i županijske Zajednice, u izdavanju Vodiča sudjelovale su općine Drnje, Kalnik, Sveti Petar Orehovec, Kloštar Podravski, Molve, Legrad, Kalinovac, Virje, Novigrad Podravski, Hlebine, Koprivnički Bregi, Rasinja i Podravske Sesvete, grad Đurđevac, županijska Turistička zajednica, TZ grada Đurđevca, TZ područja Dravski peski, TZ područja Središnja Podravina, Udruga vinogradara i vinara Đurđevac, Udruga vinogradara i vinara Bilikum Križevci, Udruga vinogradara i vinara koprivničkog kraja Fran Galović, Udruga vinogradara i vinara sv. Martin Kalnik, Turistička agencija Marbis, Delmata Travel, Hrvatska gospodarska komora te brojni sponzori, dok je nakladnik Glas Podravine.

 

ENOGASTRO - VODIC PODRAVINE I PRIGORJA - IZDANJE PODRAVINA

ENOGASTRO - VODIC PODRAVINE I PRIGORJA - IZDANJE PODRAVINA I PRIGORJE

Izvor: Koprivničko-križevačka županija