Posebnost zelja potvrdili i znanstvenici

varazdinskozelje

„Varaždisnko zelje“ u procesu je dobivanja registracije na razini EU. U prilog tome da je Varaždinsko zelje posebna priča, govori i nedavno istraživanje...

Naime, u jednom od značajnih međunarodnih časopisa u području znanosti o hrani Food Research International u 2014. godini, objavljen je rad "Assessing the authenticity of the white cabbage (Brassica oleracea var. capitata f. alba) cv. ‘Varaždinski’ by molecular and phytochemical markers" autora Dunje Šamec, Branke Salopek-Sondi, Jelene Martinčić (Institut Ruđer Bošković), Mare Bogović (Savjetodavna služba-Varaždin) i Dragutina Vincek (Varaždinska županija), a riječ je o prvom objavljenom istraživanju na genetskoj razini varaždinskog zelja koje svakako potvrđuju da postoje razlike u zelju uzgojenom od različitih proizvođača sjemena.

Naime, već dugi niz godina uzgajivači Varaždinskog zelja primjećuju tzv. fenotipske razlike u uzgojenom zelju tj. s obzirom na podrijetlo sjemena primjećuju razlike npr. u veličini glave, prinosima i sl. Navedenih razlika ne bi smjelo biti jer je svo to sjeme na našem tržištu deklarirano kao bijeli kupus variatet varaždinsko, odnosno Varaždinsko zelje.

U ovom radu, zelje uzgojeno od tri vrste sjemena od lokalnih varaždinskih proizvođača uspoređeno je sa zeljem uzgojenim iz sjemena dva proizvođača iz Slovenije i jednim iz Italije koji su prisutni na hrvatskom tržištu. Usporedba je rađena na genetskoj razini (tzv. RAPD markerima), te na fitokemijskoj razini, odnosno koliko se navedeni uzorci razlikuju u sastavu "zdravih" bioaktivnih komponenata kao što su polifenoli, karotenoidi i slično. Također, uspoređen je sastav proteina te antioksidacijska aktivnost. Prema genetskoj sličnosti, statističkim metodama jasno su se izdvojili uzorci čije je podrijetlo sjeme iz Slovenije na jednoj, te onaj iz Italije na drugoj strani.

To potvrđuje da su ti uzorci na genetskoj razini različiti od onih domaćih proizvođača te ni ne čudi činjenica da uzgajivači primjećuju razlike u fenotipskim karakteristikama. Također, u sastavu fitokemikalija, zelje uzgojeno iz sjemena domaćih proizvođača pokazalo je nešto više razine nekih od ispitivanih polifenolnih komponenata te karotenoida što svakako upućuje na biokemijske razlike ali i na činjenicu da su ta zelja superiornija u smislu bioaktivnih komponata. Bioaktivne se komponente danas povezuju sa prevencijom nastanka mnogih kroničnih bolesti pa čak i nekih vrsta karcinoma te se stoga preporuča konzumacija povrća koje ima više razine tih komponenata.