Održano predavanje "Povijest rotarijanstva u Hrvatskoj"

povijestrotari

Jedan od najstarijih rotarijanaca u Hrvatskoj te počasni član Rotary kluba Varaždin, dr. Predrag Grims održao je u Ivancu, u amfiteatru ivanečke Srednje škole, predavanje o povijesti rotarijanstva u Hrvatskoj...

Okupljene rotarijance iz Rotary kluba Trakošćan, organizatora ovog predavanja, te zainteresirane građane, dr. Grims je up-oznao s počecima osnivanja rotarijanskih klubova u Hrvatskoj još u vrijeme Kraljevine Jugoslavije i činjenicom da je jedan od prvih rotarijanskih klubova u Hrvatskoj bio upravo Rotary klub Varaždin osnovan 1930. godine, čiji je tadašnji član bio i otac dr. Grimsa. Rotarijanski pokret bio je zabranjen u vrijeme NDH, a zabrana djelovanja trajala je i u doba SFRJ, da bi s demokratskim promjenama rotarijanski pokret u Hrvatskoj ponovno “oživio” i nastavio svojim djelovanjem usmjerenim pomaganju i služenju drugima.

Rotarijanci veliku važnost daju prijateljstvu, što se manifestira i kod međusobnog kontakta rotarijanca koji se oslovljavaju prijateljima, a upravo je prijateljstvo duboko urezano u svijesti rotarijanaca i rotary klubova iz Zagorja u kojem je prijateljstvo izuzetno važno, istaknuo je dr. Grims.