Obilježen Dan planeta Zemlje

2204novimarof

Gradonačelnik Siniša Jenkač obilježio je Dan planeta Zemlje posjetom gradskom komunalnom poduzeću Novokom d.o.o. i Dječjem vrtiću Novi Marof...

S direktorom Zoranom Šantekom razgovarao je o aktualnoj problematici, budućem zbrinjavanju otpada kao i početku podjele kanti za skupljanje mješovitog komunalnog otpada.
Djelatnici Novokoma d.o.o. zajedno s gradonačelnikom započeli su proces podjele 4 000 kanti koje će u narednom vremenu dobiti svi građani korisnici usluga odvoza komunalnog otpada u individualnom stanovanju i gospodarski i pravni subjekti. Kante se dobivaju besplatno. Više informacija o samoj distribuciji spomenutih kanti građani će dobiti u pismenom obliku zajedno s računima.
Prve kante, specijalizirane i prilagođene za edukativne svrhe, dostavljene su Osnovnoj školi Novi Marof i Dječjem vrtiću Novi Marof i to u obliku delfina, žabe i medvjeda. Djeca su sa velikom zainteresiranošću i pažnjom pratila demonstracije sakupljanja i obrade smeća djelatnika Novokoma d.o.o. Mališani Dječjeg vrtića Novi Marof obilježili su Dan planeta zemlje na sebi svojstven način; recitacijama i pjesmama koje govore o njihovoj ekološkoj osviještenosti. Gradonačelnik i okupljeni roditelji djecu su nagradili velikim pljeskom a s nekima su mališani i zaplesali.