Nove karte Jaske na Strossmayerovom trgu

jaska297

U organizaciji Turističke zajednice grada Jastrebarskog, danas su postavljene tri nove karte u info stup na Strossmayerovom trgu...

Tako na info stupu posjetitelji od sada mogu vidjeti kartu Jastrebarskog i okolice, kartu područja cijelog grada Jastrebarskog sa simbolima turističkih znamenitosti te kartu sa popisom svih vinara na Plešivičkoj vinskoj cesti kao i njihove lokacije.
Također, uoči postavljanja karti, sam info stup je obnovljen radi davanja boljeg vizualnog dojma.
Karte u info stupu omogućuju uvid u ono što se može vidjeti u našem gradu i okolici te osiguravaju informacije o smjeru kretanja i udaljenosti do samih lokacija, čime se olakšava snalaženje gostiju, ali i domaćeg stanovništva u Jastrebarskom te se na ovaj način unapređuje prezentacija turističkih resursa.

Podsjetimo, i na Željezničkom kolodvoru TZGJ postavila je kartu grada Jastrebarskog sa simbolima turističkih znamenitosti, kako bi posjetitelji koji u naš grad dolaze vlakom dobili informacije o tome što mogu vidjeti na pojedinim lokacijama.

Izvor: http://www.jastrebarsko.hr/