Nove informativne table

lepog308

Grad Lepoglava širi mrežu informativnih tabli koje služe za objavu kako gradskih tako i drugih obavijesti i oglasa namijenjenih građanima...

Uz postojeće informativne table postavljene na cijelom gradskom području, table su ovih dana postavljene na dvije nove lokacije – na području Lepoglavske Vesi i jedna u ulici Budim. Pored toga, dvije su postojeće dotrajale informativne table, one u Gorici i centru Lepoglave, zamijenjene novima tako da će ih se ponovno moći koristiti za oglašavanje.

"Ovo je još jedna aktivnost koja doprinosi stvaranju urbane cjeline. Ove table izvorište su informacija za brojne građane jer ih uz Grad Lepoglavu, koji financira njihovo postavljanje, za informiranje i oglašavanje koriste i drugi oglašivači. Zahvaljujući informativnim tablama nema potrebe da se oglasi stavljaju na mjesta koja za to nisu primjerena, pa tako i one doprinose očuvanju urednosti našeg grada" – rekao je lepoglavski gradonačelnik Marijan Škvarić.