"Kosci za kosce"

koscizakosce

Javna ustanova „Zeleni prsten“ Zagrebačke županije organizirala je i ove godine manifestaciju „Kosci za kosce“...

Održana na livadama košanicama u Selcu, u općini Orle, njome se želi ukazati na važnost očuvanja prirodnih staništa ptice kosac na vlažnim livadama uz rijeku Odru te u Turopoljskom lugu. U sklopu manifestacije članovi KUD-a Veleševec i KUD-a Posavec upriličili su prikaz košnje trave ručnim kosama, održana je osnivačka sjednica Suradničkog vijeća za značajni krajobraz Turopoljski lug i vlažne livade uz rijeku Odru, izneseni su podaci o ovogodišnjem prebrojavanju (monitoringu) populacije pjevajućih mužjaka kosca u Odranskom polju, te je održana prezentacija projekta „Revitalizacija drvenog mosta na rijeci Odri kod mjesta Selce“.

U ime župana Stjepana Kožića i prisutnoga predsjednika Županijske skupštine Dražena Bošnjakovića manifestaciju je otvorila županijska vijećnica Marija Ledinski Anić.

Izvor: http://www.zagrebacka-zupanija.hr/