Izdan Zeleni bilten

zelenibilten

Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije te Savez udruga Dravska liga iz Varaždina izdali su Zeleni bilten 2015...

Zeleni bilten je pripremljen s ciljem poboljšanja javnog dijaloga, informiranja javnosti i osnaživanja suradnje između lokalne vlasti i organizacija civilnog društva te građana, kao i radi transparentne politike zaštite okoliša i prirode u Varaždinskoj županiji koja uključuje sve dionike zaštite okoliša.

Župan Varaždinske županije Predrag Štromar iskazao je zadovoljstvo što izdavanjem ovog biltena građani na jednom mjestu imaju popis inspekcijskih službi s kontaktima.

-Izdavanjem Zelenog biltena želimo olakšati pristup informacijama i sudjelovanju javnosti u pitanjima zaštite okoliša, prirode te biološke raznolikosti – istaknuo je te dodao kako je Varaždinska županija jedina koja je izdala takav bilten koji će se prema potrebi i prilagođavati.

Naime, u Zelenom biltenu svi zainteresirani mogu pronaći korisne informacije o zaštiti okoliša, popis inspekcijskih službi s kontaktima te informacije o zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije. Za pitanja, prijave i prijedloge vezane uz zaštitu okoliša i

prirode građani se mogu obratiti Zelenom telefonu Varaždinske županije 042/320-359. Inače, u 2014. godini na Zelenom je telefonu obrađeno 366 prijava, od toga je 45% stiglo s područja Varaždinske županije. U odnosu na 2013. godinu to je 20% više upita, a prijave se bilježe u 12 kategorija: buka, gradnja, zračenje, otpad, promet, rudarenje, vode, šume, zelenilo, zrak, tlo, životinje i razno. Naviše je prijava bilo u kategoriji otpada, a odmah iza toga nalazi se kategorija vode. Osim toga čak 22% poziva je vezano uz socijalne probleme pojedinaca i loše međususjedske odnose.

Na Zelenom telefonu Varaždinske županije radi Udruga Franjo Koščec kao članica Dravske lige, pa se detaljniji podaci o prijavama, prijedlozima i upitima s područja Varaždinske i okolnih županija, mogu pronaći na web stranici udruge (www.franjo-koscec.hr) kao i tabelarni prikaz obrađenih prijava pristiglih u 2014. godini.

Informiranje građana i pomoć pri rješavanju raznih problema bit će osigurana i na internetskoj stranici Županije na kojoj će se objavljivati aktualnosti o okolišu i prirodi s područja Županije. Kako se na prostoru Županije, uz zaštićene dijelove prirode, nalazi više zaštićenih ''Natura 2000'' područja, želi se povećati svijest javnosti o potrebi odgovornog ponašanja za očuvanje istih. Tako će se poticati međusektorska partnerstva, organizacija seminara, radionica, okruglih stolova i drugih oblika razmjene informacija i znanja kako bi se povećao kapacitet lokalnih organizacija civilnog društva i građana te ubrzalo rješavanje uočenih problema u zaštiti okoliša i prirode.

Zeleni bilten možete preuzeti OVDJE.