Inicijativa za otvaranje doma za starije i nemoćne osobe

lepo303

Briga za starije i nemoćne osobe dio je socijalnog programa kojeg na svom području provodi Grad Lepoglava...

S obzirom na sve veći broj građana starije životne dobi kao i onih kojima je potrebna cjelodnevna skrb, ukazala se potrebe za ustanovom odnosno uređenjem smještaja u kojem bi navedene osobe imale 24 satnu zdravstvenu zaštitu i skrb. Želja je gradske uprave da se takva ustanova otvorio upravo na području grada Lepoglave kako bi osobe s gradskog područja takvu uslugu imale u svom gradu. No, ona bi bila dostupna ne samo za korisnike s područja grada Lepoglave već i okolice.

Želeći prikupiti informacije i razmijeniti iskustva te utvrditi mogućnosti i uvjete potrebne za rad jedne takve ustanove, gradonačelnik Marijan Škvarić inicirao je sastanka na kojem se, zajedno sa svojim zamjenikom Hrvojem Kovačem, susreo s Rankom Grandić, vlasnicom Doma za starije i nemoćne osobe "Sveti Josip" u Čukovcu pored Ludbrega.
- Grad neće biti taj koji će otvoriti jedan takav dom niti će financirati njegov rad već nam je želja potaknuti privatnog investitora da to učini. Pri tom će mu Grad, u okviru svojih mogućnosti, pružiti potrebnu podršku. Nije riječ o financijskoj pomoći već primjerice o podršci u prikupljanju informacija potrebnih za planiranje investicije, zatim podršci kod rješavanja administrativnih zahtjeva i sličnom – pojasnio je gradonačelnik Marijan Škvarić.
Čelni ljudi Grada, u namjeri da pomognu i potaknu mogućeg investitora na otvaranje doma za starije i nemoćne na području grada Lepoglave, obišli su sa sudionicima sastanka objekte na gradskom području koji imaju potencijal za prenamjenu te otvaranje jednog takvog doma.