Hana Živko nova dječja gradonačelnica

hanakc

Hana Živko, učenica osmog razreda OŠ A.N. Gostovinski, osvojila je najviše glasova dječjih vijećnika na konstituirajućoj sjedinici 3. saziva Dječjeg gradskog vijeća Koprivnica...

Hanina zamjenica je Lorena Klarić učenica osmog razreda iz OŠ Braća Radić, dok će dužnost tajnice obnašati Karla Filipić iz šestog razreda OŠ Đuro Ester. Hana, Lorena i Karla izabrane su tajnim glasovanjem između šestoro kandidata koji su zanimljivo i kreativno predstavili svoje ideje za poboljšanje dječjih prava i uvjeta za življenje djece u Koprivnici. Dječja promišljanja izazvala su odobravanje koprivničke gradonačelnice Vesne Želježnjak, njene zamjenice Melite Samoborec i njihovih suradnica koje su i do sada davale veliku podršku dječjoj participaciji u gradu.

-Ponosni smo što je Koprivnica među prvim gradovima u Hrvatskoj izabrala dječje gradsko vijeće i što eto ono uspješno djeluje već u trećem mandatu. Dobro je da na ovaj način učite o svojim pravima, izražavate svoje mišljenje i spremate se za ulazak u politiku. Moguće je da se u redovima sadašnjeg dječjeg gradskog vijeća nalazi i budući odrasli gradonačelnik ili gradonačelnica. Grad Koprivnica i dalje će vam pružati punu podršku– istakla je pored ostalog gradonačelnica Vesna Želježnjak.

Veliku potporu novoizabranom DGV pruža i Društvo naša djeca Koprivnica koji je inicijator njegova osnivanja i koje tako skrbi o ostvarivanju temeljnih prava zajamčenih Konvencijom o pravima djece, prvenstveno prava na vlastito mišljenje. Putem Dječjeg gradskog vijeća djeca u svojoj lokalnoj sredini mogu predlagati mjere i aktivnosti usmjerene ka kvalitetnijem životu djece,upozoravati odrasle na probleme s kojima se susreću u svom odrastanju i tražiti načine njihova rješavanja. Zahvaljujući mreži DGV koju koordinira Savez društava naša djeca, mišljenja koprivničke djece mogu se glasnije čuti i na razni Hrvatske.

Izvor: http://koprivnica.hr/