Garancija za mlade - znanjem i iskustvom do zaposlenja

garancijazamlade

"Garancija za mlade“ je strukturna reforma koja će omogućiti brzu aktivaciju mladih tražitelja posla na tržištu rada...

Osobama do 30 godina starosti bit će ponuđen posao, naukovanje, vježbeništvo, odnosno pripravništvo ili nastavak obrazovanja.

Ovaj novi pristup Europske unije u rješavanju pitanja nezaposlenosti mladih osoba, nastoji sve osobe mlađe od 25 godina (u Republici Hrvatskoj mlađe od 30 godina!) što brže aktivirati na tržištu rada. Brza aktivacija na tržištu rada osigurava veću motiviranost mlade osobe za traženjem posla i zapošljavanjem, kao i brzu nadogradnju znanja i vještina koje je osoba stekla tijekom obrazovanja.

Brza aktivacija podrazumijeva dobivanje kvalitetne ponude u roku od 4 mjeseca od trenutka napuštanja ili završetka obrazovanja ili ulaska u nezaposlenost, bez obzira je li osoba prijavljena u zavodu za zapošljavanje ili ne.

Kvalitetna ponuda odnosi se na:

  • ponudu za posao ili
  • ponudu naukovanja, odnosno vježbeništva i pripravništva ili
  • nastavak obrazovanja, s naglaskom na prilagodbu individualnim mogućnostima i potrebama pojedine mlade osobe.

U posljednjih godinu i pol dana, koliko se provodi mjera Garancije za mlade, već je ostvaren značajan napredak. U 2013. godini mjere je koristio do tada rekordan broj mladih osoba od 15 do navršenih 30 godina života, odnosno 29.803 mladih korisnika, dok se u 2014. godini nastavio trend rasta broja uključenih s ukupno 37.212 mladih korisnika mjera. Važno je napomenuti da je najveći dio tih mladih osoba u mjeri stručnog osposobljavanja (24.460 osoba), dok su 8.423 mlade osobe zaposlene putem mjera (zapošljavanje, samozapošljavanje ili usavršavanje), a 3.073 osobe bile su uključene u javne radove.

Tijekom 2015. godine se očekuje još veći obuhvat i bolji rezultati, zbog dodatnih sredstava Europskog socijalnog fonda i YEI fonda, a za ovu svrhu je već osigurano oko milijardu i 100 milijuna kuna.

Inače, u posljednje 3 godine, stopa nezaposlenosti mladih je smanjena za gotovo 20%, a gotovo 50% novozaposlenih u Republici Hrvatskoj su mlađi od 30 godina. Sustavno raste zapošljavanje posredovanjem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ), tako je u 2014. zabilježeno rekordno zapošljavanje mladih posredovanjem HZZ-a – 107.511, odnosno 47,7% od ukupno zaposlenih osoba bile su mlade osobe. Važno je naglasiti da je 92.739 mladih osoba zaposleno na temelju radnog odnosa, što je 6,8% više nego 2013. Isto tako, od tih 107.511 osoba, njih 89.549 zaposleno je bez sufinanciranja, odnosno kroz redovno posredovanje HZZ-a, što je najbolji rezultat u posljednjih 11 godina.​

Središnje mjesto za sve informacije o poticanju zapošljavanja mladih je www.gzm.hr

Izvor: https://vlada.gov.hr/