FOTO: Rafting za kraj uspješnog EU projekta

rafting

Danas u poslijepodnevnim satima, Općina Goričan organizirala je rafting starim tokom rijeke Drave za učesnike EU projekta Civil society organizations for mutual cooperation (CSO4Co)...

Općina Goričan je projekt Civil society organizations for mutual cooperation (CSO4Co) prijavila u okviru programa Europa za građane, a ciljevi su usmjereni na ojačavanje kapaciteta sektora civilnog društva, unaprjeđenje suradnje organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti na pripremi i provedbi zajedničkih akcija te općenito podizanje informiranosti građana o važnosti razvoja civilnog sektora i relevantnih EU politika. Projekt je vrijedan 72.000,00 eura, financiran je u 100% iznosu od strane EU, provodi se dvije godine i završava u Goričanu u lipnju ove godine.

Partneri općini Goričan u projektu su Općina Ruma (Srbija), Općina Tótszentmárton (Mađarska), Općina Lendava (Slovenija) i LAG Mura-Drava (Hrvatska).