FOTO: Predstavljena TZ Dravski Peski

tzdravskipeski

21. listopada 2017. godine, u sklopu proslave Dana Općine Kalinovac, održano je predstavljanje Turističke zajednice Dravski Peski...

Inicijatori osnivanja Turističke zajednice područja DRAVSKI PESKI su Općina Kalinovac, Općina Kloštar Podravski i Općina Podravske Sesvete.

Zbog teritorijalne povezanosti triju općina koje imaju vrlo slične prirodne karakteristike ali isto tako i različitosti, glavni cilj ove inicijative je razvoj turističkih potencijala kojima se želi razviti turistička ponuda ovoga područja. Specifične prirodne ljepote od Drave do Bilogore i bogata kulturna baština svakako su osnovni temelj od kojeg treba krenuti: razvijati i predstavljati sve ono što imamo te na taj način promovirati, poticati, organizirati i unapređivati turističku ponudu.

O razvoju turizma i potencijalima područja ispred TZ Dravski Peski obratio se Alen Janći, ispred domaćina načelnik Danijel Zvonar te direktor TZ Koprivničko-križevačke županije Zdravko Mihevc. 

U bogatom kulturno-umjetničkom programu nastupili su: KUD Prugovac, Udruga žena Kozarevac, GS Gorbonuk Kloštar Podravski, HFD „Sesvečice“ Podravske Sesvete, KUD Grgur Karlovčan Kalinovac i glumačka družina KU Tomislav Franjić Kalinovac. 

U sklopu predstavljanja održan je i sajam poljoprivrednih proizvoda proizvođača s područja TZ Dravski Peski.