Edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika iz pružanja prve pomoći

gdckvz0402

Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin provelo je 03. veljače edukaciju iz pružanja prve pomoći za 60 djelatnika Osnovne škole Sračinec i srednje Graditeljsko, prirodoslovne i rudarske škole...

Ovo je nastavak provedbe programa osposobljavanja učitelja, nastavnika i stručnih suradnika za pružanje prve pomoći djeci i učenicima sa zdravstvenim teškoćama koji je započeo u 2015. godini i prema kojem je obuku prošlo ukupno 225 odgojno-obrazovnih djelatnika škola na području grada Varaždina i okolnih općina
Cilj ove edukacije je da nastavnici usvoje osnovna znanja o bolestima i određenim stanjima kako bi mogli prepoznati promjene u ponašanju učenika i pojavu prvih simptoma te sa usvojenim vještinama staloženo i bez panike pružiti adekvatnu pomoć i tako spriječiti daljnje komplikacije a u iznimnim situacijama, spasiti život.
Usvojenim vještinama stiče se određena sigurnost kod pomaganja učenicima, kontrolira se panika i bolje se može nositi sa stresnom situacijom koja često sprečava pravovremenu reakciju.
Naučeno znanje i usvojene vještine uvelike pridonose i promjeni stava o bolesnim učenicima kako kod odgojno-obrazovnih radnika tako i kod ostalih učenika.
GDCK Varaždin i u narednom periodu nastavlja s edukacijom za sve zainteresirane škole.