Dobivena građevinska dozvola za uređenje predutvrde Stari grad

durdevac303

Grad Đurđevac je ishodio građevinsku dozvolu za uređenje predutvrde Staroga grada s rekonstrukcijom kula, opkopa, te uređenje okoliša...

Sva projektna dokumentacija usklađena je sa strogim konzervatorskim uvjetima, te je ovo još jedan korak u u pripremi za prijavu projekta Staroga grada na fondove EU u kategoriji za obnovu kulturne baštine.

Završetkom ovog projekta i konačnom prezentacijom starih kula i bedema s opkopima Stari grad će dobiti obrise nekadašnjeg izgleda wasserburga, što je bilo i presudno za opstojnost i povijesni razvoj grada Đurđevca.

Izvor: https://djurdjevac.hr