3.258.000 kuna za programe u kulturi

zagreb zupanija

Zagrebačka županija objavila je Javni poziv za predlaganja programa javnih potreba u kulturi...

Prijedlozi programa primaju se do 3. travnja 2017. godine., a za tu namjenu Proračunom je osigurano 3.258.000 kuna.
Sredstva će se dodjeljivati za knjižničnu, izdavačku i muzejsko-galerijsku djelatnost, zatim za amaterizam u kulturi, zaštitu kulturnih dobara te za manifestacije u kulturi.
Pravo podnošenja programa imaju samostalni umjetnici, udruge, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi i medijima kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanje kulturnih dobara i arheološke baštine.
Prijedlozi projekata/ programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima i putem linka koji se zajedno s Uputama za prijavitelje nalaze ovdje. Prijave s odgovarajućim prilozima je potrebno poslati najkasnije do 3. travnja 2017. godine na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za prosvjetu kulturu, šport i tehničku kulturu, Ulica grada Vukovara 72/V, p.p. 974, 10 000 Zagreb s naznakom „Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije za 2017.“
Više informacija može se dobiti na broju telefona 01/6009-417.

Izvor: https://www.zagrebacka-zupanija.hr/