12. kolovoza - Međunarodni dan mladih

medunarodnidanmladih

Generalna skupština Ujedinjenih naroda donijela je 1999. godine rezoluciju o proglašenju Međunarodnog dana mladih te se on kontinuirano obilježava svake godine 12. kolovoza...

Mladi su društvena skupina koju u Republici Hrvatskoj, prema Nacionalnom programu djelovanja za mlade, čine svi građani Republike Hrvatske u dobi od 15 do 29 godina.
Prema podacima Državnog zavoda za statistiku dobivenih popisom stanovništva iz 2011. godine, u Republici Hrvatskoj živi 903 800 mladih, što čini 20,51% ukupnog broja stanovnika, a na području Krapinsko-zagorske županije 25 020, odnosno, 18,82% ukupnog broja stanovništva čine mladi.
Posljednjih 60-ak godina udio mladih u ukupnom stanovništvu u stalnom je opadanju, a ukupno stanovništvo sve je starije, što utječe na djelovanje zdravstvenog i mirovinskog sustava, gospodarstva, ali i društva u cjelini. Osim toga, zbog produženog trajanja obrazovanja, otežanog i sve kasnijeg zapošljavanja i nesigurnih oblika zapošljavanja, trend je produženja mladosti te socio-ekonomske nesamostalnosti mladih. Zbog toga, sve se često govori o mladima kao ranjivoj društvenoj skupini.
Rješavanju problema mladih Krapinsko-zagorska županija pristupila je kroz izgradnju partnerskog odnosa županijske uprave i mladih, organiziranih kroz udruge mladih i mrežu udruga mladih, te Savjet mladih KZŽ. Ovaj partnerski odnos traje već puno desetljeće. Polazeći od ideje da su mladi resurs i velik potencijal u razvoju društva, Županijska skupština, sukladno Nacionalnom programu djelovanja za mlade, donijela je 2006. godine Županijski program djelovanja za mlade (ŽPDM), a 2012. godine novi ŽPDM za razdoblje 2012.-2016.
Obzirom da većina mladih želi sudjelovati u procesima donošenja odluka na lokalnoj i široj razini, Županijska skupština osnovala je 2010. godine Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije.
Svoje djelovanje Savjet je usmjerio u nastojanje da se unaprijede djelatnosti koje su bitne za afirmaciju mladih u društvu, a to su zdravlje, obrazovanje, zapošljavanje i stambeno zbrinjavanje, te da u okviru svog programa i rada daje mišljenja i preporuke Županijskoj skupštini kod donošenja odluka koje se odnose na položaj mladih u Krapinsko-zagorskoj županiji.
Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije sudjelovao je i u osnivanju Koordinacije županijskih savjeta mladih pri čemu je Savjet mladih Krapinske-zagorske županije preuzeo obvezu da bude prvi predsjedavajući Koordinacije.
Već niz godina iz Županijskog se proračuna izdvajaju značajna sredstva za provedbu ŽPDM-a, rad Informativnog web portala za mlade i udruge i Centra za mlade, kao i Centra za urbanu kulturu-Regenerator. U Proračunu KZŽ za 2015. godinu u tu je svrhu osigurano ukupno 136.000,00 kn. Također, na natječaju za potporu programima i projektima udruga u 2015. godini, za područje Djeca i mladi, izdvojeno je ukupno 156.000,00 kn.

Međunarodni dan mladih Mreža udruga Zagor, u sklopu projekta "Informiraj i kreiraj!", kojeg provodi s partnerima, udrugom Regenerator, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Krapina, Krapinsko-zagorskom županijom i Zagorskom razvojnom agencijom, obilježiti će koncertom. Koncert će biti održan 12. kolovoza 2015. godine s početkom u 21,00 sati u zabočkom „Regeneratoru“, a ulaz je besplatan.
Istovremeno, Centar za socijalnu skrb Krapina Podružnica Obiteljski centar ovaj će datum obilježiti predavanjem i edukativnom radionicom na temu „Adolescencija“, koje će se održati također 12. kolovoza 2015. godine u 13,00 sati u Podružnici Obiteljskog centra KZŽ u Krapini, Frana Galovića 1c.

Izvor: http://www.kzz.hr/