1,2 milijuna kuna za hitnu medicinu

hitnapomoczgzupanija

Zagrebačka županija osigurala je 1,2 milijuna kuna vlastitih sredstava za sufinanciranje rada hitne medicine u gradovima Ivanić-Gradu i Svetom Ivanu Zelini...

Naime, nakon višegodišnjih napora Zagrebačke županije da se promijeni Mreža hitne medicine, u lipnju 2016. godine Ministarstvo zdravstva donijelo je novu Mrežu hitne medicine temeljem koje je Zagrebačka županija dobila dodatnih 15 T1 timova, a gradovi Ivanić-Grad i Sveti Ivan Zelina, u kojima je bilo ustrojeno dežurstvo, dobili su status ispostava Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije.
Zagrebačka županija tako sada ima 45 timova T1˟, 5 timova T2 te 5 timova prijavno dojavne jedinice (PDJ), Ispostave Ivanić-Grad i Sveti Ivan Zelina imaju po 5 T1 timova, od čega su 4 tima ugovorena od strane Zavoda za hitnu medicinu s HZZO-om, a po jedan tim u svakom gradu financirat će Zagrebačka županija sa spomenutih 1,2 milijuna kuna.

Izvor: www.zagrebacka-zupanija.hr