Prvi obrt za čuvanje djece u Krapinsko-zagorskoj županiji

Prvi-obrt-za-cuvanje-djece-u-Krapinsko-zagorskoj-zupaniji

Obrt za čuvanje djece „Žabice", prvog na području Krapinsko-zagorske županije, otvorila jezamjenica župana Krapinsko-zagorske županije za društvene djelatnosti, Jasna Petek, u subotu, 05. srpnja 2014. godine u Loboru...

Obrt je u vlasništvu Miljane Juriše, koja je osim sebe, zaposlila još jednu osobu temeljem poticaja za samozapošljavanje. Prilikom otvorenja, zamjenica župana Jasna Petek istaknula je da bez obzira što Krapinsko-zagorska županija ima dobro organiziranu mrežu dječjih vrtića, još uvijek ima općina koje nemaju organiziranu predškolsku skrb i čuvanje djece. Krapinsko-zagorska županija stoga pozdravlja otvaranje ovakvih obrta, čime se doprinosi kvaliteti života u lokalnoj zajednici, a dodanu vrijednost cijeloj priči daje i činjenica da se otvaraju i nova radna mjesta. Otvorenju obrta za čuvanje djece prisustvovao je i načelnik općine Lobor, Božidar Markuš, koji je također pozdravio ovu inicijativu, kojom je riješeno pitanje vrtićke skrbi za 12-ero djece.

Izvor: http://www.kzz.hr/