Uređenje južnog dijela Florijanskog trga u Koprivnici

trgkc

Radovima na uređenju južnog dijela Florijanskog trga u Koprivnici predviđena je rekonstrukcija pješačke staze uz zgradu pošte i banke sa proširenjem staze na 3 m širine, rekonstrukcija zelenog otoka, te rekonstrukcija parkirališta...

Zeleni otok rekonstruirati će se u potpunosti, ukloniti će se postojeće raslinje, te nanovo hortikulturno urediti. U dijelu zelenog otoka ispred banke, urediti će se prostor sa točionikom – česmom pitke vode namijenjenim javnoj uporabi.

Izvršiti će se zamjena dotrajale kolničke konstrukcije postojećeg parkirališta za osobna vozila u dijelu između zelenog otoka i postojećih kanalica za odvodnju oborinskih voda, kao i ponovno obilježavanje. Rekonstrukcijom parkirališta zadržava se isti broj parkirnih mjesta za osobna vozila, kao i za vozila osoba sa invaliditetom. U sklopu uređenja rekonstruirati će se i javna rasvjeta predmetnog dijela trga.

Predviđena vrijednost navedenih radova je 255.000,00 kn bez PDV-a, investitor radova je Grad Koprivnica, a investiciju provodi Komunalac d.o.o. Koprivnica. Radove izvodi Koming d.o.o. Koprivnica i Komunalac d.o.o. Koprivnica.