Mali korak za veliku demokraciju

Mali-korak-za-veliku-demokraciju

Okrugli stol pod nazivom “Mali korak za veliku demokraciju” održan je 04. srpnja u organizaciji Udruge osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ grada Koprivnice, a u sklopu projekta „Nađi razliku…koje nema“ financiranog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta...

Okrugli stol je održan u prostoru Općine Koprivnički Ivanec koja je od nedavno arhitektonski prilagođena kretanju osobama s invaliditetom. Predavačice, Renata Glavica i Željka Koluder-Vlahinja, prikazale su presjek zakonskih okvira u kojima su zagarantirana prava osoba s invaliditetom kao npr. Konvencija o pravima osoba s invaliditetom UN-a, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2007.-2015, a posebno su istakle prava zagarantirana u Ustavu RH te čl. 19. Konvencije – Pravo na život u zajednici. Na Okruglom stolu sudjelovalo je 70% vijećnika, Dobrovoljno vatrogasno društvo Koprivnički Ivanec i Udruga žena „Ivanečko srce“ iz Koprivničkog Ivanca, čije su članice pripremile tradicionalne kolače koji se spravljaju u ovoj Općini. Svi prisutni mogli su kroz raspravu iznijeti svoje stavove, probleme i primjere uključenosti osoba s invaliditetom u javni i politički život Općine.

Izvor: http://koprivnica.hr/