Spašavanje i pomoć u nesreći

spasavanje

Prelog je ovih dana domaćin osposobljavanja Stožera zaštite i spašavanja, Zapovjedništva civilne zaštite i Vatrogasnog zapovjedništva grada Preloga te općina Donji Kraljevec, Goričan i Orehovica...

Cilj osposobljavanja bio je upoznavanje članova stožera i zapovjedništva sa njihovim obvezama i odgovornostima u sustavu zaštite i spašavanja te ih osposobiti za djelovanje u sustavu katastrofa i velikih nesreća.
Osposobljavanje se provedi temeljem Programa kojeg je donio ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje u kojima se navode obaveze i zadaće lokalne zajednice i odgovornih osoba, stožerno upravljanje u kriznim događajima, odnosi s javnošću, studija slučaja-opasnost od rušenja HE Dubrava te simulacijske vježbe-prometna nesreća cisterne ukapljenim naftnim plinom.

Teme su prezentiraju pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Čakovec Ladislav Soke i voditelj Odjela preventivnih i planskih poslova Ferid Kašmo.