Danas objavljen Javni poziv za projekt „Kontrola plodnosti tla"

javnipoziv

Obavještavaju se obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a imaju sjedište/prebivalište na području općina Belica i Donji Kraljevec, da je raspisani Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za provođenje Programa Kontrola plodnosti tla na području Međimurske županije...

Potpora male vrijednosti podrazumijeva sufinanciranje do 40% cijene jednog uzorka analize tla iz županijskog proračuna i 40% iz sredstava općinskog proračuna Belice i Donjeg Kraljevca.

Svrha Programa Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima na području Međimurske županije je praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta i utvrđivanje preporuka za gnojidbu s ciljem optimalizacije gnojidbe i postizanja visokih i stabilnih prinosa u granicama ekonomičnosti, uz istovremeno smanjenje ekološkog opterećenja.

Potpora će se odobravati za troškove uzimanja uzoraka na terenu, laboratorijsku analizu, interpretaciju rezultata i izdavanja preporuka za gnojidbu.
Maksimalan broj usluga analize tla po jednom korisniku utvrditi će Općine. Javni poziv otvoren je do 30. lipnja 2014. godine.