VolontirAJMO - poziv za dostavu fotografija

volont12102017

Mreža udruga Zagor već tradicionalno zajedno s partnerima organizira izložbu fotografija volonterskih aktivnosti povodom Međunarodnog dana volontera koji se obilježava 05.12.2017...

​Ovim putem p​ozivaju se svi zainteresirani da pošalju fotografije koje prikazuju konkretne lokalne volonterske aktivnosti/akcije koje su se odvijale na području Krapinsko-zagorske županije u 2017. godini.

Cilj poziva je promocija volonterstva na lokalnoj razini te njegovo vrednovanje kao društveno korisne aktivnosti kako za pojedinca, tako i za cijelu zajednicu.

Izložba se organizira u okviru projekta „VolontirAJMO – jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za volontiranje“.​ 

Projekt je sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

DETALJI POZIVA