Predstavljen Program razvoja cikloturizma na kontinentu

cikloturi

Ministar turizma Gari Cappelli predstavio je novi program bespovratnih potpora usmjeren na jačanje cikloturizma na kontinentu, za koji je Ministarstvo turizma ove godine u proračunu osiguralo dodatnih 5 milijuna kuna...

Program razvoja cikloturizma na kontinentu odnosi se isključivo na 14 kontinentalnih županija (Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Karlovačka, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Ličko-senjska, Međimurska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Varaždinska, Virovitičko-podravska, Vukovarsko-srijemska i Zagrebačka županija), odnosno na jačanje bike turizma na kontinentu kroz trasiranje, uređenje i označavanje biciklističkih ruta.

Ministarstvo će odobravati do 90 posto prihvatljivih/opravdanih troškova. Minimalni iznos sredstava koji je moguće ostvariti po projektu je 40.000,00 kuna, a maksimalni 500.000,00 kuna, odnosno u prosjeku 350.000,00 kuna ukoliko se svih 14 županija javi na otvoreni Javni poziv.

Javni poziv otvoren je do 26. travnja 2017. godine, a cjeloviti tekst programa i ostale detalje možete pronaći na webu Ministarstva turizma, u rubrici Javni pozivi.