Porast smještajnih kapaciteta

ruralnakuca

Prikupljanjem i ažuriranjem podataka o smještajnim kapacitetima na području Koprivničko-križevačke županije evidentan je porast smještajnih kapaciteta...

U 24 smještajne jedinice evidentirano je 637 kreveta (260 soba, 28 apartmana i 4 ruralne kuće), što je u odnosu na 2015. godinu kada je bilo 589 kreveta porast od 8 %. Razlog tome je rast privatne inicijative i otvaranje ruralnih kuća za odmor, seoskih domaćinstava i ostalih oblika nehotelskog pružanja usluge smještaja.

Hoteli raspolažu s 378 kreveta u 175 soba, 13 apartmana i 2 sobe za invalide, dok je u ruralnim kućama i seoskim domaćinstvima na raspolaganju 63 kreveta.
Ostalih 196 kreveta zainteresirani mogu pronaći u prenoćištima, apartmanima i sobama za iznajmljivanje, lovačkim domovima i planinarskom domu.

Foto: Ruralna kuća Kandučar, Čepelovec