Javno zdravstvena akcija

vrijeme je mozak

Odjel Neurologije OB "dr.T.Bardek", u Koprivnici, četvrtu godinu zaredom održava javno zdravstvenu preventivnu akciju sa građanima, a u povodu obilježavanja Svjetskog dana moždanog udara...

Akteri akcije su liječnici i medicinske sestre odjela NEUROLOGIJE.

Javno zdravstvena akcija će se održati 29.10. (subota) u trajanju od 10:00-12:00 sati na glavnom gradskom trgu u Koprivnici, ispred gradske knjižnice.

Cilj akcije je podizanje svijesti građana o prevenciji moždanog udara, te ranom prepoznavanju znakova moždanog udara, a sa naglaskom na unapređenje zdravlja.

LETAK - ZNAKOVI MOŽDANOG UDARA