Dva nova kontejnera za odlaganje tekstila, obuće i odjeće

kontejner

GKP Komunalac d.o.o., Koprivnica postavio je dva nova kontejnera za odlaganje tekstila, obuće i odjeće....

Lokacije na kojima su kontejneri postavljeni su prostor parkirališta GKP Komunalac d.o.o. kod Gradske tržnice i  dvorište objekta GKP Komunalac d.o.o. na Varaždinskoj cesti.