"Božji broj"

5 rubikove kocke

Jedno od vrlo zanimljivih pitanja vezano uz klasičnu Rubikovu kocku je da li postoji maksimalan broj poteza u kojih je rješiva svaka kocka...

Za početak malo uvoda u povijest Rubikove kocke, načine rješavanja i neke rezultate nadarenih natjecatelja.

Rubikovu kocku izumio je mađarski kipar i profesor arhitekture Erno Rubik 1974. godine, a do danas je najprodavanija igračka u povijesti. Rubik je došao na ideju prvotno misleći na zanimljiv dizajn, a tek kasnije je shvatio koliko je tešku stvar napravio jer mu je trebalo nekoliko mjeseci da ju riješi te u početku nije ni znao da li je to uopće moguće.

Postoji mnogo raznih metoda riješavanja od kojih su neke brže, a neke sporije, ovisno da li ste početnik ili profesionalac. Nitko ne može odmah vidjeti točno koji su najbolji potezi za učiniti ako je kocka relativno kvalitetno izmiješana pa su sve metode znatno sporije od idealnog broja poteza.  

Danas se diljem svijeta održavaju razna natjecanja u riješavanju Rubikovih kocki pa tako postoje i razne varijante te razni neklasični oblici, sve do dimenzije koja trenutno drži rekord - 22*22*22. Svjetsko rekord za najbrže rješenje 3*3*3 kocke je 4.90 sekundi.

Broj mogućih kombinacija u kojim se 3*3*3 Rubikova kocka može naći je 43,252,003,274,489,856,000 (43 trilijuna 252 bilijarde 3 bilijuna 274 milijarde 489 milijuna i 856 tisua) što možemo reći otprilike kao 43 milijarde milijardi. Pitanje koje se postavlja je da li se svaka od tih kombinacija može dovesti do potpuno riješene kocke u nekom malenom broju koraka. Odgovor na to pitanje došao je iz Google-ovih odaja u Kaliforniji gdje su svojim superračunalima isprobali sve moguće kombinacije jer drugog pristupa nije bilo. Svaka izmiješana 3*3*3 Rubikova kocka može se riješiti u 20 ili manje poteza! Broj 20 su tada nazvali Božjim brojem jer samo biće takve moći može znati te korake čim vidi kocku, a kombinaciju koja rezultira rješenjem od točno 20 poteza nazivamo Superflip i izgleda tako da na svakoj strani imamo "X" jedne boje i 4 različite boje na preostale praznine.