Albion - najukusnija sorta jagode

albionjagoda

Sorta jagode Albion, baš kao i lani, najukusnija je sorta koju, u okolici Zagreba, uzgajaju članovi Udruge proizvođača jagoda Zagrebačke županije „Jagodni prsten“ i Udruge uzgajatelja jagoda grada Zagreba...

Ocijenili su tako potrošači na jubilarnom, 15. ocjenjivanju kakvoće plodova jagode održanom na Seoskom imanju Kezele u Ivanić-Gradu. Ukupno je ocijenjeno 14 sorata. Iza Albiona, smjestile su se sorte Miss i Premy.
„Naši proizvođači jagoda 'idu dalje' i obogaćuju svoj sortiment. Upravo su ovakva, potrošačka ocjenjivanja putokaz proizvođačima u kojem smjeru razvijati daljnju proizvodnju. Naravno, moraju nastaviti i s ulaganjem u tehnologiju i u proširenje znanja“, rekla je Gordana Županac, pročelnica za poljoprivredu Zagrebačke županije.

Kako bi dodatno afirmirala proizvođače, Županija je ove godine članovima „Jagodnog prstena“ financirala analizu plodova jagode temeljenu na Uredbi o maksimalnim razinama ostatka pesticida u ili na hrani. Svi uzorci, prema ispitanim parametrima, bili su sukladni ovoj Uredbi te su dobili certifikat „Jagode potvrđene kvalitete“.
„Ovime se dodatno dokazuje kvaliteta jagode uzgojene na prostoru županije“, rekla je Županac.

Izvor: Zagrebačka županija