pokloni

U suradnji s Društvom “Naša djeca” Koprivnica, Grad Koprivnica će i ove godine organizirati Božićno darivanje djece rođene 2002. do 2017. godine, čija su oba roditelja nezaposlena, poljoprivrednici ili umirovljenici, a imaju prebivalište na području Grada Koprivnice, kao i djece korisnika zajamčene minimalne naknade i smještene u udomiteljskim obiteljima na području Grada Koprivnice...

Stranica 1 od 97