banergeorg

Predavanje pod nazivom „Zajedno za rijeku Savu“

  • Napisao/la Sanja Lovnički
  • Kategorija: Jeste li znali?

sava

Zanima li Vas kakvo je stanje rijeke Save? Koje su najveće prijetnje rijeci i kako je zaštiti? Znate li da je Sava kod Hrušćice dio Europske ekološke mreže? Po čemu je baš taj dio Save poseban? Što je to uopće Natura 2000? Želite li se i Vi uključiti u projekt praćenja stanja rijeke Save? Znate li koje ptice najviše obitavaju na Savi i po čemu se posebne? Što su to meandri i kako nastaju sprudovi?...

Opširnije...