banergeorg

Predavanje pod nazivom „Zajedno za rijeku Savu“

sava

Zanima li Vas kakvo je stanje rijeke Save? Koje su najveće prijetnje rijeci i kako je zaštiti? Znate li da je Sava kod Hrušćice dio Europske ekološke mreže? Po čemu je baš taj dio Save poseban? Što je to uopće Natura 2000? Želite li se i Vi uključiti u projekt praćenja stanja rijeke Save? Znate li koje ptice najviše obitavaju na Savi i po čemu se posebne? Što su to meandri i kako nastaju sprudovi?...

Pridružite se predavanju pod nazivom „Zajedno za rijeku Savu“ i saznajte odgovore na ova i slična pitanja u utorak 21.8.2018 od 20:00 sati u društvenom domu u Novakima Oborovskim, Posavska ulica 40 Općina Rugvica. 

Predavanje će se održati u sklopu projekta „Zajedno za rijeku Savu“ koji se provodi s ciljem povećanje svijest ljudi o vrijednosti rijeke Save, a naročito prirodnih riječnih fenomena poput meandara i sprudova. Partner u provedbi projekta je Ekološko etnološko rekreacijska udruga ljubitelja Save – „Savski lađari“ iz Rugvice.