banergeorg

Koprivnica prvi grad u Republici Hrvatskoj koji ima u potpunosti digitaliziranu nabavu

koprivnica grad

Grad Koprivnica u sustav rada uveo je novi informatički program za provedbu postupaka jednostavne nabave. Riječ je o sustavu Ensolva kojim je uvedena aplikacija internetske e-nabave, a sve u cilju bržeg i efikasnijeg odvijanja postupka nabave te kvalitetnije provedbe radnih zadataka...

- Riječ je o prelasku na elektroničku nabavu za sve vrste roba, radova i usluga. Novi sustav zasigurno će omogućiti jednostavnost, transparentnost i bolje vođenje evidencija – poručio je gradonačelnik Mišel Jakšić te napomenuo kako će u cijeli sustav od iduće godine uključeni biti svi proračunski korisnici – ustanove i trgovačka društva.
Aplikacija omogućuje zainteresiranim gospodarskim subjektima uvid u jednostavne nabave u tijeku, komunikaciju u postupcima te predaju ponuda. Korisnik se može koristiti aplikacijom nakon što se jednokratno registrira u sustav, a za potrebe korištenja korisnik je dužan ispuniti minimum tehničkih uvjeta i to pristup internetu i internetski preglednik (proces registracije se obavlja na web adresi https://grad-koprivnica.ensolva.com/user/register).

Ovim programom Koprivnica je postala prvi grad u Republici Hrvatskoj koji ima u potpunosti digitaliziranu nabavu.