banergeorg

Grad Đurđevac u suradnji s partnerima prijavio projekt od 1,4 mil. eura

durdevac2672018

Grad Đurđevac te partneri Grad Pesaro- Italija, Sveučilište Modena and Reggio Emilia, Grad Patras- Grčka, Razvojna agencija Ilia- Grčka, Grad Lesser- Austrija, Grad Durres- Albanija, INOA - Innovative Organizations, Slovenija, Grad Banja Luka- BIH, Međugradski institut za zaštitu baštine- Srbija, te Forum Jadransko- jonskih gradova prijavili su zajednički projekt LOADSTAR na natječaj INTERREG Jadransko – jonske regije...

Radi se o projektu kojim se predviđa izrada virtualnog muzeja za unaprijeđenje Jadransko- jonske baštine koji bi objedinio sve informacije i slike o turističkim i kulturnim sadržajima s područja gradova prijavitelja, te bi se na taj način olakšalo turistima snalaženje i upoznavanje cijelokupne ponude. Projekt je usmjeren na jačanje vidljivosti zajedničke baštine, povezivanje turističkih i kulturnih sadržaja, te prilagodba istih potrebama i željama turista i digitalnom dobu.

Virtualni muzej će biti razvijen kao ICT integrirana platforma koja će prikupljati, upravljati i razmjenjivati ​​podatke o gradovima prijaviteljima, te će posjetiteljima i građanima pružiti pristup nizu kreativnih publikacija i jednostavne aplikacije i alate koji će im olakšati planiranje posjeta. Osim izrade zajedničkog virtualnog muzeja, prijavitelji će sudjelovati i na brojnim edukacijama i radionicama koji bi trebali educirati djelatnike o provođenju promotivnih aktivnosti u svrhu jačanja turističke vidljivosti.

Vrijednost projekta iznosi 1,4 mil. eura od čega se 133.000,00 eura odnosi na aktivnosti Grada Đurđevca, a predviđeno trajanje projekta iznosi 30 mjeseci.

Izvor: Grad Đurđevac