banergeorg

Raspisan javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u 2018.

durdevac1842018

Grad Đurđevac poziva udruge s područja Grada Đurđevca koje su programski usmjerene na rad u području kulture, socijalne skrbi, zdravstva, humanitarnih djelatnosti, poljoprivrede, zaštite životinja, okoliša i prirode, da se prijave na financijsku podršku programima/projektima koji doprinose razvoju sektora civilnog društva u lokalnoj zajednici od interesa za opće dobro...

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše tri programa/projekta na jedno ili više područja Javnog natječaja na razdoblje provedbe do 31.12.2018. godine.

Rok za prijavu na natječaj je 18. svibnja 2018. godine, a dokumentaciju za natječaj možete pronaći na slijedećem linku https://djurdjevac.hr/gradska-uprava/javni-natjecaj-za-financiranje-programa-i-projekata-udruga-u-2018/

Izvor: Grad Đurđevac