banergeorg

Književni natječaj 2018.

hsk232018

Hrvatski sabor kulture objavio je KNJIŽEVNI NATJEČAJ 2018. za 37. Susret hrvatskih zavičajnih književnika koji će biti održan 30. lipnja 2018. u Zagrebu...

Na Susretu će biti predstavljena najbolja književna ostvarenja hrvatskih zavičajnih književnika prema odluci Prosudbenog povjerenstva sastavljenog od istaknutih hrvatskih književnika, a autorima najboljih poetskih, proznih i dramskih radova na Susretu će biti dodijeljene plakete Hrvatskog sabora kulture. Rok za slanje radova je 6. travnja 2018. 

PRIJAVE NA NATJEČAJ I PRAVO SUDJELOVANJA 

• Na Natječaj se mogu prijaviti hrvatski državljani stariji od 15 godina, osim članova Društva hrvatskih književnika ili Hrvatskog društva pisaca, koji su članovi HSK-a, ili koji, ukoliko nisu članovi HSK-a, uplate kotizaciju za sudjelovanje u iznosu 50,00 kn.

• Na Natječaj se primaju poetski, prozni i dramski radovi na sva tri hrvatska narječja: kajkavsko, čakavsko i štokavsko.

• Sve radove potrebno je poslati poštom u 3 primjerka na adresu: Hrvatski sabor kulture, Ulica kralja Zvonimira 17, 10 000 Zagreb s naznakom za književni natječaj, najkasnije do 6. travnja 2018.

Prijava je dostavljena u roku i valjana ukoliko je na prijamnom žigu razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na ovaj Natječaj (6. 4. 2018.) te ukoliko je do toga datuma izvršena uplata članarine ili kotizacije za sudjelovanje.

• Uz radove prijavitelji su dužni dostaviti i popunjenu prijavnicu za književni natječaj koja je sastavni dio prijave (u prilogu).

• Autori poetskih radova na Natječaj mogu poslati do 5 pjesama, poema ili ostalih poetskih oblika.

• Autori proznih radova na Natječaj mogu poslati 1 prozni rad (pripovijetku ili novelu, putopis, esej, ulomak romana ili drugi prozni oblik) do 10 A4 stranica.

• Autori dramskih tekstova na Natječaj mogu poslati jedan rad u cijelosti, bez ograničenja stranica, a rad treba biti napisan prema formalnim zahtjevima drame. Upute za pisanje dramskih tekstova s primjerom dostupne su na web stranici HSK-a: www.hrsk.hr

• Jedan autor na Natječaj može poslati radove u sve tri kategorije.

• Radovi koji se šalju na Natječaj ne smiju biti prethodno objavljeni, a dramski tekstovi ni objavljeni ni uprizoreni.

• Radovi iz područja stvaralaštva za djecu ne ulaze u konkurenciju Natječaja.

• Svi radovi trebaju biti napisani osobnim računalom ili strojopisom, vlastoručno potpisani i ne vraćaju se autorima poslije vrednovanja.

• Nepotpune prijave, radovi poslani nakon isteka roka za slanje radova, kao i sve prijave koje nisu u skladu s Pravilima Susreta i propozicijama raspisanog književnog natječaja neće biti uzeti u razmatranje.

Više informacija o natječaju, Susretu i učlanjenju u Hrvatski sabor kulture pronađite na web stranici Hrvatskog sabora kulture:

http://www.hrsk.hr/index51.php?pIDm1=9&pIDm2=39&pIDm3=0&pPg=0&pIDcl=812&pToken=4ceb681c3b7b06fdb32e2c4107a3acba812fe0cf