banergeorg

2. Opća skupština Srednjoeuropskog prometnog koridora

zupankaubudumpesti

Župan Karlovačke županije Ivan Vučić, sa suradnicima, u ponedjeljak je, 16. veljače, sudjelovao u radu 2. Opće skupštine Srednjoeuropskog prometnog koridora Europske skupine za teritorijalnu suradnju...

Skup je održan u prostoru hotela Novotel u Budimpešti, a sudionici su razgovarali o akcijskom planu Srednjoeuropskog prometnog koridora za 2015. godinu, biranju radnih tijela i predstavnika u europskim tijelima, financijskim obvezama članova Srednjoeuropskog prometnog koridora, proračunu te u konačnici o izboru predsjednika Opće skupštine Srednjoeuropskog prometnog koridora. Radi se o prometnom koridoru pod nazivom "ROUTE 65", koji povezuje europske regije od Baltika do Jadrana, a Karlovačka županija je jedan od aktivnih sudionika i promotora u ovoj inicijativi. Kao potvrdu toga govori i činjenica da je na današnjem skupu u Savjetodavni odbor CETC-EGTC izabrana pročelnica Upravnog odjela za europske poslove i regionalnu suradnju Karlovačke županije Eva Maria Sobotik Pavan.

Izvor: http://www.kazup.hr/