banergeorg

"Pesmarica naših mamica"

pesmarica nasih mamica

Čak 24 skupina i solo pjevača, odnosno ukupno 235 izvođača, nastupilo je na jubilarnoj 10. smotri izvornog pjevanja starih međimurskih narodnih pjesama i sakralnih napjeva "Pesmarica naših mamica" održanoj u nedjelju, 26. listopada, u društvenom domu u Ivanovcu u organizaciji tamošnjeg KUD-a Katruže...

Pred prepunom dvoranom predstavili su se redom: Ženska vokalna skupina KUD-a Katruže Ivanovec, Marija Biber, potom Kulturna udruga Sobočanci iz Male Subotice, Udruga umirovljenika Donja Dubrava, skupina Fijolice Međimurskog folklornog društva Ljubljana, Udruga žena Sivica, Jelena Bašek, Pjevački zbor Udruge umirovljenika Prelog, Mješovita pjevačka skupina KUD-a Mačkovec, Ženska pjevačka skupina Palovčanke iz Palovca, Ivan Lisjak, Ženska pjevačka skupina KUD-a Podturen, KUD Mura Novakovec, Ženska pjevačka skupina HKUD-a Goričan, Cecilija Merkač, Pjevački zbor umirovljenika Čakovec, Mješovita pjevačka skupina KUD-a Ivan Mustač Kantor, Pjevački zbor Strahoninec, Ženska vokalna skupina KUD-a Žiškovec, Muška vokalna skupina KUD-a Katruže Ivanovec, Mješovita pjevačka skupina KUD-a Mura Mursko Središće, Ženska vokalna skupina KUU Društvo žena Gornji Kraljevec, Ženska vokalna skupina Petribske ružice iz mađarske Petribe te Mješovita pjevačka skupina Sloboda iz Maribora.

Nastupe je tradicionalno pratila prosudbena komisija u sastavu - Senka Bašek-Šamec, prof., Bojan Pogrmilović, prof. i prof. dr. sc. Stjepan Hranjec.

Izvor: http://www.medjimurje.hr/