Nastavak studija Sestrinstva u Pregradi

nastavak-studija-sestrinstva-u-pregradi

Jučer, 24. srpnja je gradonačelnik Grada Pregrade Marko Vešligaj s dekanom Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera iz Osijeka, potpisao novi ugovor o izvođenju izvanrednog dislociranog sveučilišnog preddiplomskog studija Sestrinstva u Pregradi, čime je osigurano izvođenje ovog studija u Pregradi u sljedeće četiri akademske godine, do 2018...

Medicinski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku u Pregradi izvodi program dislociranog studija sestrinstva od 2010., kao izvanredni studij u trajanju od tri godine, a završetkom se stječe 180 ECTS bodova.
Upisi na Sveučilišni preddiplomski studij Sestrinstvo (dislocirani studij u Pregradi) provodit će se za sve kategorije pristupnika (one koji se upisuju temeljem rezultata državne mature i one koji se upisuju temeljem rezultata postignutih na prijemnom ispitu).

Izvor: http://www.pregrada.hr/