U Međimurje plinu uspješno poslovali

medimurjeplin

Na godišnjoj skupštini Međimurje plina direktor tvrtke Nenad Hranilović istakao je kako se čak za 26,5 posto premašila prošla godina s dobiti od 8.350.000 kuna od čega će se dio kao reinvestirana dobit usmjeriti u daljnji razvoj društva. Ukupno je ostvareno preko 218 milijuna kuna prihoda...

Međimurje plin u daljnjem poslovanju ulagati će u poboljšanje i modernizaciju distribucije plina te bioplinsku energanu. Liberalizacija na plinskom tržištu učinila je da se od 600 milijuna kilovat sati, čak 115 milijuna isporučilo izvan županije-naglasio je Hranilović.

Inače, Međimurje plin je od ukupno 38 distibutivnih područja u Hrvatskoj prisutan na njih 32.